لوگو الماس آسیا

02141834000

Almaseasia

برنامه های کاربردی دوربین مداربسته

Installation wizard 2

نرم افزاری جهت مشاهده دوربین به همراه IP های موجود در شبکه، برند ویوتک می باشد.

vast_playback

ST7501 نرم افزاری برای مانیتورینگ و ضبط تصاویر دوربین های برند ویوتک می باشد.

vast_aio

vast یک ابزار قدرتمند و پیشرفته برای مانیتور و ضبط تصاویر دوربین های ویوتک می باشد

vast_liveclient

vast یک ابزار قدرتمند و پیشرفته برای مانیتور و ضبط تصاویر دوربین های ویوتک می باشد