لوگو الماس آسیا

02141834000

Almaseasia

ویپ

ویپ چیست

ويپ Voip (Voice over IP) برقراري تماس صوتي يا تصويري بربستر شبكه را ويپ مي گويند. همانطور كه ميدانيد در شبكه، محدوديت جغرافيايي معنا ندارد،